🌸~New poem~🌸

ewli

کاربر افتخاری
کاربر افتخاری
LV
0
 
نوشته‌ها
390
پسندها
465
امتیازها
253
محل سکونت
یه جای آروم..
کسی که خواب باشد را
اگر صدا کنیم بیدار میشود.

اما هستند کسانی که
خود را به خواب زده اند

و با هیچ صدایی
بیدار نمیشوند

👤علی شریعتی
 

ewli

کاربر افتخاری
کاربر افتخاری
LV
0
 
نوشته‌ها
390
پسندها
465
امتیازها
253
محل سکونت
یه جای آروم..
ياد بعضی نفرات، روشنم می دارد ...

قُوَّتم می‌بخشد،
رَه می اندازد...

و اجاقِ كُهَنِ سردِ سَرايم ،
گرم می‌آيد از گرمیِ عالی دَمِشان...

نام بعضی نفرات ،
رزقِ روحم شده است !

وقت هر دلتنگی ،
سويشان دارم دست !

جرئتم می بخشد، روشنم می دارد ...!


👤 نیما یوشیج
 

ewli

کاربر افتخاری
کاربر افتخاری
LV
0
 
نوشته‌ها
390
پسندها
465
امتیازها
253
محل سکونت
یه جای آروم..
گفت ادم ها دو جورگریه دارن؛
وقتی که خیلی غمگینن
و وقتی که خیلی خیلی غمگینن
گفتم: خب مگه اینا فرقی هم داره؟
گفت: اره دومی دیگه اشک نداره....

👤 بابک زمانی
 

ewli

کاربر افتخاری
کاربر افتخاری
LV
0
 
نوشته‌ها
390
پسندها
465
امتیازها
253
محل سکونت
یه جای آروم..


در بدترین ما آنقدر خوبی هست
و در بهترین ما آنقدر بدی هست
که هیچ یک از ما حق این را نداریم
که از دیگری عیب جویی کنیم...

👤ویلیام شکسپیر
 

ewli

کاربر افتخاری
کاربر افتخاری
LV
0
 
نوشته‌ها
390
پسندها
465
امتیازها
253
محل سکونت
یه جای آروم..
مدرک تحصیلی برگه ای است
که اثبات می کند
تو تحصیل کرده ای
اما ابدا اثبات نمیکند
که تو شخصی فهمیده ای...

👤 غسان کنفانی
 
  • پسندیدم
واکنش‌ها[ی پسندها]: Naz...

ewli

کاربر افتخاری
کاربر افتخاری
LV
0
 
نوشته‌ها
390
پسندها
465
امتیازها
253
محل سکونت
یه جای آروم..
گاهي ميانِ اين همه آدم فقط يك نفر حالت را مي فهمد؛
حال آن يك نفر هم نباشد!
تو ميماني
و يك حجمِ تمام نشدني از نفهميدن را...

👤ياسمن مهديپور
 
  • پسندیدم
واکنش‌ها[ی پسندها]: Naz...

ewli

کاربر افتخاری
کاربر افتخاری
LV
0
 
نوشته‌ها
390
پسندها
465
امتیازها
253
محل سکونت
یه جای آروم..
به کسی که برایت نمی‌نویسد، مزاحمِ روزهایت نمی‌شود، درباره‌ات نمی‌‌خواند، مهم ترین تاریخ‌ های تو را حفظ نمی‌کند و زندگی‌ ات را پُر از کارهای شگفت‌ انگیز نمی‌کند، وابسته نشو...

#غسان_کنفانی
 
  • پسندیدم
واکنش‌ها[ی پسندها]: Naz...

ewli

کاربر افتخاری
کاربر افتخاری
LV
0
 
نوشته‌ها
390
پسندها
465
امتیازها
253
محل سکونت
یه جای آروم..
ترجیح می‌دهم تو امروز خیلی رنج بکشی تا این‌‌‌‌که همه عمرت همیشه کمی رنج بکشی .....
آدم‌هایی را می‌بینم که کمی غمگین هستند فقط کمی! اما همین خیلی کم کافی است تا همه چیز تباه شود! می‌دانی با این سن وسالی که من دارم خیلی از این آدم‌ها می‌بینم ... مرد و زن‌هایی که هنوز با هم زندگی می‌کنند گویی زندگی بی‌فایده و بی‌نورشان آن‌ها را با هم چفت کرده‌است! اصلا زیبا نیست! این همه کنار آمدن این همه تعارض! فقط برای این‌که روزی به خود بگویند: آفرین، آفرین! همه چیزمان را خاک کردیم، دوستانمان، رویاهامان و عشق‌هامان!

#آنا_گاوالدا
📚 کتاب من او را دوست داشتم
 
  • پسندیدم
واکنش‌ها[ی پسندها]: Naz...

ewli

کاربر افتخاری
کاربر افتخاری
LV
0
 
نوشته‌ها
390
پسندها
465
امتیازها
253
محل سکونت
یه جای آروم..
زندگی عاشق توست؛
وتو
دردرون خود قدرتی داری
که میتوانی
زندگی ای که
عاشق آن هستی را
برای خود بسازی...

👤لوییز هی
 
  • پسندیدم
واکنش‌ها[ی پسندها]: Naz...

ewli

کاربر افتخاری
کاربر افتخاری
LV
0
 
نوشته‌ها
390
پسندها
465
امتیازها
253
محل سکونت
یه جای آروم..
نبودن‌هايی هست ،
كه آدم را زمين گير مي‌كند !
هيچ وقت تمام نمی‌شود ...
بود نمی‌شود ، پُر نمی‌شود !
هميشه میماند ، فراموش نمی‌شود
كهنه نمی‌شود ، خوره می‌شود
موريانه می‌شود ،
می‌افتد به جان زندگی‌ات... !

👤 مریم سمیع زادگان
 
  • پسندیدم
واکنش‌ها[ی پسندها]: Naz...

ewli

کاربر افتخاری
کاربر افتخاری
LV
0
 
نوشته‌ها
390
پسندها
465
امتیازها
253
محل سکونت
یه جای آروم..
هنری : اگه گفتی آن چیست که برای هرکسی واجب است،حتی واجب تر از نان شب؟
الین: ایمان به خدا؟امنیت نیست؟سلامتی چی عزیزم؟
هنری:یکی که آدم باهاش درد دل کند
کسی که آدم را درک کند همین...


👤کورت ونه گات
 
  • پسندیدم
واکنش‌ها[ی پسندها]: Naz...

ewli

کاربر افتخاری
کاربر افتخاری
LV
0
 
نوشته‌ها
390
پسندها
465
امتیازها
253
محل سکونت
یه جای آروم..
زیباترین حرفت را بگو
شکنجه‌ی پنهانِ سکوتت را آشکاره کن
و هراس مدار از آن که بگویند
ترانه‌یی بیهوده می‌خوانید. ــ
چرا که ترانه‌ی ما
ترانه‌ی بیهودگی نیست
چرا که عشق
حرفی بیهوده نیست.
حتا بگذار آفتاب نیز بر نیاید
به خاطرِ فردای ما اگر
بر ماش منتی‌ست؛
چرا که عشق
خود فرداست
خود همیشه است

#احمد_شاملو
📓 آیدا: درخت و خنجر و خاطره!
 
  • پسندیدم
واکنش‌ها[ی پسندها]: Naz...

ewli

کاربر افتخاری
کاربر افتخاری
LV
0
 
نوشته‌ها
390
پسندها
465
امتیازها
253
محل سکونت
یه جای آروم..
آنکس که بدم گفت، بدی سیرت اوست
و آنکس که مرا گفت نکو خود نیکوست

حال متکلم از کلامش پیداست
از کوزه همان برون تراود که در اوست ...


#شیخ_بهایی
 
  • پسندیدم
واکنش‌ها[ی پسندها]: Naz...

ewli

کاربر افتخاری
کاربر افتخاری
LV
0
 
نوشته‌ها
390
پسندها
465
امتیازها
253
محل سکونت
یه جای آروم..
بهترین آرزو اینه که
کسی اسیر آدم های یک روزه نشه !
اصلا میدونی آدم های یک روزه کین؟
تو یک روز میبینیشون
بعد هزار روز بهشون فکر میکنی،
هزار ساعت باهاشون قدم میزنی،
هزار تا یکی دوستشون داری،
آخرش هم کلی آدم که یک عمره کنارتن
اما تو هنوز درگیر اون یک ساعته ای...

👤مهدیه صالحی
 
  • پسندیدم
واکنش‌ها[ی پسندها]: Naz...
بالا