کلمات پنهان شده در تصویر را بیابید

masoud

کاربر فعال
کاربر فعال
LV
0
 
نوشته‌ها
273
پسندها
91
امتیازها
78
جوایز
1
محل سکونت
kish
شماره 1) معما با جواب, معما های جالب


کلمات پنهان شده در تصویر را بیابید

شماره 2) معما با جواب, معما های جالب


معما و تست هوش‡‡‡‡

‡‡‡‡

‡‡‡‡

‡‡‡‡

‡‡‡‡

‡‡‡‡

‡‡‡‡

‡‡‡‡

‡‡‡‡

‡‡‡‡

‡‡‡‡

‡‡‡‡

‡‡‡‡

‡‡‡‡

‡‡‡‡

‡‡‡‡

‡‡‡‡

‡‡‡‡

‡‡‡‡

‡‡‡‡

‡‡‡‡

‡‡‡‡

‡‡‡‡

‡‡‡‡

‡‡‡‡

‡‡‡‡

‡‡‡‡

‡‡‡‡

‡‡‡‡

‡‡‡‡

‡‡‡‡

پاسخ تست هوش کلمات پنهان شده در تصویر را بیابید :

شماره 1) معما با جواب, معما های جالب


معما با جواب

1. Score

2. Basket

3. Dunk

4. Net

5. Chops

6. Courtشماره 2) معما با جواب, معما های جالب


معما تصویری1. Friends

2. Balloon

3. Gift

4. Cake

5. Game

6. Party
 
بالا