دیکشنری زبان شیرازیو😎

Telma_<

حامی
حامی
LV
0
 
نوشته‌ها
223
پسندها
215
امتیازها
128
Am I right=می نه؟

Yes=ها والوو

No =نه كاكو

Really!! =نه آمو؟؟

Oh my God! =یا ابالفضل

Why =بری چی چی؟

bye=كاری باری؟

maybe=گاسم

leave me alone= آم برو او ورو بیزو باد بیاد

u made me confused= آم کله پرک گرفتم

wow= ووی آمووو

come here =بی اینجو

Take it easy= عامو ولش كن،حوصله داری شمو هم ماشاللو

so cute =جونم مرگ نشی!

that’s true= همی‌ نه‌
 
  • پسندیدم
واکنش‌ها[ی پسندها]: Admin

Telma_<

حامی
حامی
LV
0
 
نوشته‌ها
223
پسندها
215
امتیازها
128
I took my shoes and skipped=ارسیو زدم زیر چلم گوروختم

Gas Square=فلکه ی گازو

Hard=قایم

Tape=نیوار

Slow down!=حالو چه خبره؟

You are disgusting=جیگری بشی

Sunshine=آفتوو

Great=باریكلوو

Excuse=بونه

Dear=گمپ گلم

when some body eats too much=عام بپوكی

wait=صبرم بده،امونم بده

good quality=خوبوو

‎lizard=كلپوك

washing yourself before praying=دست نماز


a square shape device that you can pray on it=جنماز

How are you=باكیت نی؟
 
بالا