زیست شناسی

 1. م

  معرفی رشته معرفی رشته دبیری زیست شناسی

  هدف این رشته تربیت کارشناسان متعهد و متخصصی است که از مفاهیم کلی و اساسی زیست شناسی آگاهی کافی داشته جنبه های نظری و کاربردی این علم را با گذرانیدن واحدهای نظری و کاربردی بشناسند و نیازهای مراکز آموزشی و پژوهشی، تولیدی و خدماتی را در زمینه های مذکور مرتفع سازند. برنامه های آموزشی دوره های...
 2. elina-^

  زیست شناسی دهم تجربی

  زیست شناسی دهم تجربی دانلود فایل کتاب زیست شناسی دهم
 3. Naz...

  زیست شناسی یازدهم تجربی

  زیست شناسی یازدهم تجربی دانلود فایل کتاب زیست شناسی یازدهم Gollrr
بالا