خواننده

  1. elina-^

    سرگرمی چه کسی رو...؟

    اگر این امکان را داشته باشید که یک خواننده یا موسیقی دان را به عنوان همسر خود انتخاب کنید . . . اما دیگر اجازه گوش دادن به موسیقی اش را نداشته باشید چه کسی را انتخاب می کنید؟ :smsm001:
  2. Naz...

    اهنگای خنده دار

    ی تیکه از اهنگ یا شعری که فاز خواننده از خوندنش رو نمیفهمید و بنظرتون بی مزه یا خنده داره؟؟؟ من خودم اردک تک تک تک تک اردک تک اردک😐
بالا