هری

  1. Mary_

    معرفی عکس های فیلم«هری پاتر»

    اینجا کودکی هری پاتر نقش اصلی فیلم را نشان میدهد که او هنوز به محبوبیتش پی نبرده و به مدرسه ی هاگوارز نرفته و در خانه ی عمو و زن عموی خود بزرگ شده است اینجا هم کودکی هری پاتر و دوستانی که به زودی تبدیل به صمیمی ترین انها میشوند را نشان میدهد که تازه پا به مدرسه ی جادویی هاگوارز گذاشته است و...
  2. Mary_

    دیالوگ های ماندگار فیلم«هری پاتر»

    Happiness can be found even in the darkest of times, if one only remembers to turn on the light شادی رو میشه تو تاریک‌ترین لحظات پیدا کرد، فقط اگه یه نفر یادش باشه که چراغو روشن کنه *** Harry, suffering like this proves you are still a man! This pain is part of being human THEN I don’t want...
بالا