ویروس کرونا

  1. م

    ویروس کرونا از چه حیوانی به انسان منتقل شده است

    در جایی در چین، یک خفاش به دور آسمان می چرخد و اثری از تاج آن را در قطره چکان های خود می گذارد که به کف جنگل می افتد. یک حیوان وحشی، احتمالاً یک پنگولین که از حشرات در بین برگ ها استفاده می کند، عفونت را از دفع مدفوع خارج می کند. ویروس جدید در حیات وحش گردش می کند. سرانجام حیوان آلوده اسیر می...
بالا