تیکه کلام

  1. Naz...

    تیکه کلامت؟

    سوال مشخصه اسپم ندید خودم بنظرم "مثلا"& "یا"
بالا