تست

  1. nstrn.78

    تست هوش کدام درب را انتخاب میکنید؟

    جواب شیرها با یک ماه غذا نخوردن خواهند مرد! بنابرین دربی که درآن شیری قرار دارد که یکسال غذا نخورده معلوم است که آن شیر مرده، پس این درب گزینه صحیح می باشد.
  2. Admin

    درباره تیپ شخصیتی ESFP | تفسیر شخصیت بازیگر (ESFP)

    شخصیت بازیگر (ESFP) از گروه شخصیتی کاوشگران اگر شخصی پیدا شود که همزمان در رقص و موسیقی غوغا کند مطمئنا او همان شخصیت ESFP هست. ESFP ها در لحظه زندگی می کنند و هیجان را دوست دارند. و علاقه مندند که همه هم آن گونه احساس کنند. هیچ شخصیتی مثل آنان برای تشویق دیگران وقت و انرژی نمی گذارد. ما همه...
بالا