تست شخصیت

  1. Admin

    درباره تیپ شخصیتی ESTP | تفسیر شخصیت متقاعدکننده (ESTP)

    شخصیت متقاعدکننده (ESTP) از گروه شخصیتی کاوشگران تیپ شخصیتیESTP ها طوری هست که به سرعت بر اطرافشون تاثیر می گذارند. بهترین راه برای شناسایی یک ESTP اینه که توی یک مهمانی نگاه کنی و اون فرد بذله گو و شوخ طبعی که از یک گروه به گروه دیگه میره و درحال خوش و بش کردن و تعریف کردن از بقیه هست را پیدا...
  2. Admin

    درباره تیپ شخصیتی ESFJ | تفسیر شخصیت حامی (ESFJ)

    شخصیت حامی (ESFJ) از گروه شخصیتی محافظان افراد، با تیپ شخصیتی ESFJ را میتوان محبوب نامید. که با توجه به این که ESFJ تیپ شخصیتی بسیار رایجی هستند و ۱۲ درصد جامعه را شامل می شوند، منطقی است. در دبیرستان ESFJ ها، کاپیتان های ورزشی و مشوق تیم ها ، مبصر کلاسو رهبری تیم برای رسیدن به پیروزی و شهرت...
بالا