ترجمه فارسی سوره حج قرآن کریم

  1. masoud

    ترجمه فارسی سوره حج قرآن کریم

    به نام خداوند بخشنده بخشايشگر اى مردم! از (عذاب) پروردگارتان بترسيد، كه زلزله رستاخيز امر عظيمى است! (1) روزى كه آن را مى‏بينيد، (آنچنان وحشت سراپاى همه را فرامى‏گيرد كه) هر مادر شيردهى، كودك شيرخوارش را فراموش مى‏كند؛ و هر باردارى جنين خود را بر زمين مى‏نهد؛ و مردم را *** مى‏بينى، در حالى...
بالا