ترجمه فارسی سوره مومنون قرآن کریم

  1. masoud

    ترجمه فارسی سوره مومنون قرآن کریم

    به نام خداوند بخشنده بخشايشگر مؤمنان رستگار شدند؛ (1) آنها كه در نمازشان خشوع دارند؛ (2) و آنها كه از لغو و بيهودگى روى‏گردانند؛ (3) و آنها كه زكات را انجام مى‏دهند؛ (4) و آنها كه دامان خود را (از آلوده‏شدن به بى‏عفتى) حفظ مى‏كنند؛ (5) تنها آميزش جنسى با همسران و كنيزانشان دارند، كه...
بالا