تفسیر شخصیت صنعتگر (istp)

  1. Admin

    درباره تیپ شخصیتی ISTP | تفسیر شخصیت صنعتگر (ISTP)

    شخصیت صنعتگر (ISTP) از گروه شخصیتی کاوشگران ISTP ها عاشق کاوش با دست ها و چشمانشان هستند. لمس و امتحان جهان، با منطقی باحال و روحیه ی کنجکاوی، از علایق آن هاست. ISTPها ذاتا سازنده اند . از یک پروژه به پروژه ی دیگر می پرند و دوست دارند چیز های مفیدی بسازند آن هم فقط برای تفریح. ISTP ها در روند...
بالا