تدریس

  1. Naz...

    درخواست درخواستی ها | دبیرستان2

    Heart2020سلام به دانش آموزا و آموزگارای عزیز آی موز Heart2020 📚 امیدوارم حال همتون خوب باشه ما این تاپیک رو ایجاد کردیم که فعالان مدرسه آی موز بتونن درخواستاشون برای جزوه، نمونه سوال و یا فایل و تدریس درسیشون که مختص به دبیرستان دوره دوم میشه رو زیر این پست مطرح کنن تا در اولین فرصت به اون ها...
  2. Naz...

    درخواست درخواستی ها | دبیرستان1

    Heart2020سلام به دانش آموزا و آموزگارای عزیز آی موز Heart2020 📚 امیدوارم حال همتون خوب باشه ما این تاپیک رو ایجاد کردیم که فعالان مدرسه آی موز بتونن درخواستاشون برای جزوه، نمونه سوال و یا فایل و تدریس درسیشون که مختص به دبیرستان دوره اول میشه رو زیر این پست مطرح کنن تا در اولین فرصت به اون ها...
بالا