تاپیک

  1. Naz...

    سرگرمی کلمه مربوط به کلمه قبلی رو بگو

    یک کلمه میگیم و نفر بعد یک کلمه مربوط به کلمه قبلی رو میگه و نفر بعد هم ی کلمه مربوط به کلمه قبلش تا یک زنجیره از کلمات مرتبط باهم درست بشه! :dance2: خواب
  2. Naz...

    مهــم ایجاد تاپیک

    سلام خدمت نویسنده های عزیز انجمن کتاب رمان. قبل از ایجاد تاپیک، به تاپیک درخواست ناظر و تایید مراجعه کنید و در صورت تایید ناظر، اقدام به ایجاد تاپیک فرمایید. ایجاد تاپیک رمان برای ایجاد تاپیک و قرار دادن رمان خود در آن، طبق شکل زیر، ابتدا وارد تالار مربوطه" نویسندگی" (1) و سپس زیرمجموعه...
بالا