تیپ شخصیتی isfp

  1. Admin

    درباره تیپ شخصیتی ISFP | تفسیر شخصیت هنرمند (ISFP)

    شخصیت هنرمند (ISFP) از گروه شخصیتی کاوشگران ISFPها به معنای واقعی هنرمند هستند، نه اینکه بخوانن برن بیرون و با سرخوشی از طبیعت نقاشی بکشن، اما اگر بخوان توانایی این کا رو هم دارند. آنها طراح ها را طوری انتخاب و اجرا می کنند که از عرف جامعه خارج است. ISFPها مشتاق تجربه کردن زیبایی ها هستند و از...
بالا