سوسک

  1. nstrn.78

    دانستنی های درباره سوسک

    ۱. سوسک می تواند به مدت یک هفته بدون سر خود زندگی کند. به دلیل سیستم گردش خون باز و این واقعیت که آنها در هر یک از بخش های بدن خود از سوراخ های کمی نفس می کشند ، به نفس دهان یا سر وابسته نیستند. ۲. سوسک می تواند 40 دقیقه نفس خود را حفظ کنند و حتی می تواند نیم ساعت در زیر آب غرق شود. آنها...
بالا