شخصیت ناظر (estj) از گروه شخصیتی محافظان

  1. Admin

    درباره تیپ شخصیتی ESTJ | تفسیر شخصیت ناظر (ESTJ)

    شخصیت ناظر (ESTJ) از گروه شخصیتی محافظان ESTJها نمایانگر اصول و رسوم پذیرفته شده اند. آنها از قدرت ادراک خود برای تشخیص این موضوع بهره می برند که چه کاری درست یا نادرست است و همچنین چه چیزی مقبولیت یا عدم مقبولیت اجتماعی را به دنبال دارد. آن ها به وسیله این قدرت تشخیص، خانواده و گروه ها را به...
بالا