شخصیت مدافع (isfj) از گروه شخصیتی محافظان

  1. Admin

    درباره تیپ شخصیتی ISFJ | تفسیر شخصیت مدافع (ISFJ)

    شخصیت مدافع (ISFJ) از گروه شخصیتی محافظان تیپ شخصیتی ISFJ کاملا بی نظیر است. آنها با وجود ویژگی (F) دلسوزیشان اما توانایی بالایی در آنالیز دارند. با وجود ویژگی (I ) درونگرایی شان، انسان هایی با مهراتهای اجتماعی بالا و ارتباطات قوی با دیگران هستند. و باوجود ویژگی برنامه ریزشان (J ) ، آنها به...
بالا