شغل مدیر کارخانه

  1. م

    معرفی شغل مدیر تولید

    مدیر تولید بر عملیات روزانه تولید کارخانه نظارت داشته و عهده‌دار مسئولیت برنامه ‌ریزی تاکتیکی و راهبردی فرآورده‌های موجود و جدید می باشد. یک مدیر تولید فعالیتهای مربوط به تولید گروه وسیعی از محصولات مانند خودرو، تجهیزات کامپیوتر، محصولات کاغذی و... را هماهنگ، برنامه ریزی و مدیریت می کند. بسته...
بالا