روابط عمومی

  1. م

    معرفی رشته معرفی رشته روابط عمومی

    به منظور نشان دادن مشتری در بهترین صورت ممکن، روابط عمومی از طیف گسترده ای از حوزه ها تشکیل شده است. همه ارتباطات با مخاطبان هدف و رسانه می تواند توسط یک متخصص روابط عمومی انجام شود و در عین حال این رشته در سال های اخیر به شدت تخصصی شده است. با توجه به حوزه هایی که روابط عمومی به آنها می پردازد...
بالا