رشته معماری

  1. م

    معرفی رشته معرفی رشته مهندسی معماری

    رسالت اصلی رشته معماری ،طراحی ساختمان های مفید ، زیبا و اصیل و ساماندهی به محیط مصنوع و شکل دهی به فضای زندگی انسان در توازن با طبیعت متناسب با ارزش ها و شرایط فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و فنی جامعه است . معماری در هر عصر گویای نحوه زندگی اجتماعی ، سـ*ـیاسی،اقتصادی مردم آن سرزمین می باشد و به همین...
بالا