قران کریم

  1. م

    معرفی رشته معرفی رشته تفسیر قرآن کریم

    اهمیت فراگیری علوم قرآنی و به تبع آن رشته کارشناسی ارشد علوم قرآنی تفسیر قرآن مجید به عنوان یک رشته تحصیلی از دو منظر قابل طرح است. نخست این که قرآن به عنوان مهم ترین منبع معارف الهی در نزد مسلمین از جایگاه ویژه ای برخوردار است و نقش بسیار مهمی در شناخت اسلام ناب دارا می باشد . لذا فراگیری...
بالا