قدرت ایمان

  1. م

    داستان قدرت ایمان و باور

    شام اخر بومی جوانی طی یکی از سفر های خود در خانه دوستش منزل کرده و شب را انجا میخوابد. میزبان برای پذیرایی از دوستش غذایی با گوشت مرغ وحشی تهیه میکند. هنگام صرف غذا مرد بومی سوال میکند: ایا این غذا از گوشت مرغ وحشی است؟ میزبان جواب میگوید:نه مرد بومی پس از صرف غذا خداحافظی کرده و به سفر...
بالا