معرفی شغل کارشناس گمرک

  1. م

    معرفی شغل کارشناس گمرک

    کارشناس گمرک (یا کارشناس امور گمرکی) فردی است که با کلیه امور گمرکی در بخش های مختلف آشنایی کامل دارد. کارشناس امور گمرکی می تواند در گمرک کشور و یا بخش گمرک سازمان ها و شرکت های بازرگانی و صنعتی دولتی و خصوصی فعالیت کند. گمرک سازمانی دولتی است که مسوول اجرای قوانین گمرکی و اخذ حقوق و عوارض...
بالا