متن زمستانی غمگین

  1. م

    متن های زیبا برای زمستان

    کوچه ها را بادانه های برف آذین می بندد زمستاني سرد سرد حجم سرما! ضربان قلب هوا را میشمارد ومن به دری تکیه داده ام که زنگوله های یخ آنرا پوششی دوباره داده اند آیا برای دوباره روییدن بهار می آید؟؟؟ ** هوا دلگير، درها بسته، سرها در گريبان، دست‌ها پنهان، نفس‌ها ابر، دل‌ها خسته و...
بالا