مطالعات اجتماعی

 1. Naz...

  مطالعات اجتماعی نهم

  فایل کتاب مطالعات اجتماعی Sekineh20
 2. Naz...

  آموزشی مطالعات اجتماعی هشتم

  فایل کامل کتاب مطالعات اجتماعی هشتم Gollrr
 3. م

  معرفی رشته معرفی رشته مطالعات اجتماعی

  خانواده از دیدگاه اسلام، بنیادی‌ترین واحد اجتماع و منبع اصلی انتقال ارزش‌ها و سنت‌های اجتماعی و مذهبی است. از همین رو مطالعه همه جانبه این واحد اجتماعی در ابعاد مذهبی، روانی، تربیتی و اجتماعی و حقوقی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است؛ مطالعه‌ای که بر مبنای تفکر اسلامی و به شکل منظم و سیستماتیک انجام...
بالا