جوک

  1. Admin

    جوک های خفن و بسیار خنده دار

    یه سری به بابام گفتم اگه یه روز من زنده نباشم چیکار میکنی؟ نشست رو زمین سجده شکر کرد گفت حتی فکرش هم آرومم میکنه روزی که کرونا ریشه کن بشه، یک هفته نه حموم میرم نه دستامو می‌شورم توی کثافت غلت می‌زنم و این روزای لعنتی رو جبران می‌کنم، اين همه تميزی و لوس بازی در شأن من نيست...
بالا