درباره تفسیر شخصیت رویاپرداز (infp)

  1. Admin

    درباره تیپ شخصیتی INFP | تفسیر شخصیت رویاپرداز (INFP)

    شخصیت رویاپرداز (INFP) از گروه شخصیتی سیاستمداران INFP ها یک ایده آلیست واقعی هستند، همیشه به دنبال سر نخی از خوبی در بدترین مردم و رویداد ها می گردند و به دنبال راهی برای بهتر کردن اوضاع هستند . درحالی که ممکنه خیلی آرام، کم حرف و یا حتی خجالتی به نظر برسند،INFP ها دارای یک شعله درونی و...
بالا