درباره تیپ شخصیتی infj

  1. Admin

    درباره تیپ شخصیتی INFJ | تفسیر شخصیت محرم راز (INFJ)

    شخصیت محرم راز (INFJ) از گروه شخصیتی سیاستمداران INFJ ها کمتر از ۱% جمعیت جهان را تشکیل می دهند. به عنوان یک دیپلمات (NF) آنها به طور ذاتی حس آرمان گرایی و اخلاق گرایی را دارند اما چیزی که آن ها را متفاوت میکند همراه شدن صفت (J) است. INFJها خیال پرداز نیستند اما می توانند تاثیر مثبت و پایداری...
بالا