بیبر

  1. ☆زهرا بانو☆

    اهنگ های جاستین بیبر

    loenly Everybody knows my past now همه گذشته ام رو میدونن Like my house was always made of glass مثل اینکه خونه ام همیشه از شیشه ساخته شده And maybe that’s the price you pay و شاید اینم بهایی که باید پرداخت کنی For the money and fame at an early age برای پول و مشهور شدن در سن کم And...
بالا