اَراز

  1. eliif

    دلنوشته اَراز | الهام کاربر انجمن کتاب رمان

    نام دلنوشته: اَراز نویسنده: الهام فتوحی مقدمه: همیشه وقتی گفتند درون و بیرون آدم ها فرق دارد؛ همه به این فکر افتادند که حتما از درون ظالم و طمع کار است و از برون خودش را مهربان و صادق نشان می‌دهد، اما کسی به این فکر نیافتاد که شاید، فردی از درون غمگین و از بیرون تلاش برای شاد بودن کند...
بالا