#انجمن

  1. Naz...

    دلنوشته هارمونی فریادها | نازنین براتی کاربر انجمن کتاب رمان

    دلنوشته: هارمونی فریادها به قلم: نازنین براتی ژانر: اجتماعیــ خلاصه: شده پیش بیاید برایت گاهی لب به سخن بگشایی؛ اما حرفی نزنی؟ شده بخواهی اعتراض کنی اما نکنی؟ شده... بخواهی حرف دلت را به کسی بگویی اما نگویی؟ اگر خوب بنگریم، در دل هریک از ما، هارمونی زیبایی از فریادهاییست که در نطفه خفه کردیم...
بالا