اموزش کشیده نویسی

  1. elina-^

    نحوه تایپ حروف فارســی به صورت کشیده

    کاراکتر کشیده (ــ) برای کشــــــــــــــــــــــیده نویسی حروف و کلمات در زبان فارسی و عربی کاربرد دارد. جالب اینجاست که در زبان لاتین و عربی نیز این کاراکتر را kashida می‌خوانند. البته نام دیگر این نویسه در زبان عربی «تطویل»‌ است و نام این کاراکتر نیز در استاندارد یونیکد arabic tatweel گذاشته...
بالا