امروز

  1. nstrn.78

    تست هوش روزی خری گفت

    روزی خری گفت :دیروز اگر فردا بود الان یکشنبه بود.خر چه روزی اینو گفته؟ جواب:امروز سه شنبه است و اگر دیروز (دوشنبه) فردا بود، امروز یکشنبه بود !
بالا